Heldagervej
Heldagervej
På såvel Heldagervej i Svendborg samt på Industrivej i Ringe modtager og behandler Tonny Madsen A/S byggematerialer til nedbrydning og sortering for senere genanvendelse i nye bygge- og vejprojekter.
Nedbrydningen foregår på et moderne og effektivt produktionsanlæg, der naturligvis lever op til myndighedernes miljøkrav.

Knust beton, tegl og asfaldt videresælges til fundering af nye veje og parkeringsanlæg.
Heldagervej
Genknus Ringe
Sortering og nedbrydning på pladsen i Ringe
Genknus Ringe
Genknus Ringe
Genknus Ringe